Marketinška strategija ili marketing plan?

by kol 2, 2022Branding0 comments

Pitate se koja je razlika između marketing strategije i marketing plana? Između ova dva pojma postoji čvrst odnos u kojem je marketinška strategija temelj marketinškog plana.

Marketinška strategija može se objasniti kao način djelovanja za postizanje marketinškog cilja, dok je marketinški plan skup akcija koje se provode za ostvarenje marketinške strategije. Svako uspješno poslovanje treba kvalitetnu marketing strategiju. Marketing strategija je jedan od osnovnih dokumenata vaše tvrtke. Pomaže vam da budete usredotočeni i iznimno je koristan u donošenju marketinških odluka.

Marketing strategija je dio poslovnog plana i u njoj trebaju biti naznačeni poslovni ciljevi i načini za njihovo ostvarivanje. Na temelju strategije radi se marketinški plan, koji daje odgovor na pitanje kako postići zadane ciljeve.

Dobro postavljena marketinška strategija uzima u obzir vaš brend, te ga spaja s ciljevima poslovanja, a pritom uzimajući u obzir identitet brenda, misiju i viziju tvrtke.

Dijelovi su od kojih se sastoji svaka marketinška strategija:

 • sažetak
 • vizija / ciljevi tvrtke
 • analiza tržišta
 • pojedinosti o ciljnoj publici
 • analiza (analiza konkurenta, SWOT analiza)
 • brendiranje i slanje poruka
 • relevantni marketinški kanali.

S druge strane, marketing plan je pisani dokument koji sažima analizu o trenutnom tržištu proizvoda i usluga, i naznačuje kako tvrtka planira ostvariti marketinške ciljeve.

Svaka razina proizvoda ili usluga mora razviti marketinški plan za postizanje svojih ciljeva kako bi promocija i prodaja bile uspješne. Marketing plan sadržava taktičke smjernice za marketinške aktivnosti i raspodjelu budžeta u okviru planiranog razdoblja.

Proces marketinškog planiranja

Pri izradi marketinškog plana trebalo bi uzeti u obzir sljedeće korake:

 • Trenutno stanje marketinga
 • Analiza prilika i događanja
 • Opis ciljnog tržišta
 • Navođenje marketinških ciljeva
 • Razvijanje strategije marketinške komunikacije
 • Postavljanje marketinškog proračuna

Smatrate da bi vam marketinška strategija ili plan koristili u daljnjem poslovanju slobodno nam se obratite za konzultacije ili ponudu.